Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου

Κωδικός μαθήματος: AGRON0020

Όνομα μαθήματος: Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Χατζηβασιλείου Ελισάβετ

Περιεχόμενα μαθήματος:
Οι κυριότερες μυκητολογικές, προκαρυωτικές, ιολογικές και μη μεταδοτικές ασθένειες των δενδρωδών (πυρηνόκαρπα, γιγαρτόκαρπα, εσπεριδοειδή, ελιά) και της αμπέλου. Περιγραφή της συμπτωματολογίας, της αιτιολογίας και της βιολογίας των παθογόνων, καθώς και της επιδημιολογίας και της αντιμετώπισης των ασθενειών αυτών.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι
(α) Εξοικείωση των φοιτητών με τα συμπτώματα και τα σημεία των κυριότερων ασθενειών των καρποφόρων δένδρων και της αμπέλου.
(β) Ανάπτυξη της ικανότητας παρατήρησης μικροσκοπικών παρασκευασμάτων και της αναγνώρισης των φυτοπαθογόνων μυκήτων που προκαλούν τις κυριότερες ασθένειες των καρποφόρων δένδρων και της αμπέλου.
(γ) Κατανόηση του κύκλου των ασθενειών αυτών, των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους και του τρόπου επιλογής των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με παρουσιάζεις power point. Εργαστηριακές ασκήσεις διαγνωστικής με μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση δειγμάτων ασθενών φυτών.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.