Αρωματικά Φυτά και Αιθέρια Έλαια

Κωδικός μαθήματος: AGRON1004

Όνομα μαθήματος: Αρωματικά Φυτά και Αιθέρια Έλαια

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4,5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Χρήστος Δαμαλάς

Περιεχόμενα μαθήματος:
Κυριότερα καλλιεργούμενα αρωματικά φυτά. Ταξινόμηση, βοτανικά γνωρίσματα, βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας. Εξάπλωση και οικονομική σημασία. Προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης των σημαντικότερων αρωματικών φυτών. Βασικά στοιχεία χημείας αιθέριων ελαίων, βιοσύνθεση και βιολογική δράση αιθέριων ελαίων

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η απόκτηση και εμπέδωση βασικών γνώσεων για την καλλιέργεια των κυριότερων αρωματικών φυτών, τη χημική δομή και τη βιολογική δράση των αιθέριων ελαίων

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με PowerPoint video

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου