Εκμηχάνιση Καλλιεργειών

Κωδικός μαθήματος: AGRON1006

Όνομα μαθήματος: Εκμηχάνιση Καλλιεργειών

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Δαμαλάς Χρήστος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Μηχανήματα κατεργασίας του εδάφους. Σπαρτικές-φυτευτικές μηχανές και λιπασματοδιανομείς. Μηχανήματα χόρτου. Χορτοκοπτικά, στελεχοθλιπτικά, χορτοσυλλεκτοδετά και ενσιροκοπτικά μηχανήματα. Συλλεκτικές μηχανές. Θεριζοαλωνιστικές, βαμβακοσυλλεκτικές, τευτλοεξαγωγείς, πατατοεξαγωγείς, καρποσυλλεκτικές

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η απόκτηση και εμπέδωση βασικών γνώσεων σχετικά με τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων για την εκμηχάνιση των διάφορων καλλιεργητικών εργασιών στη γεωργική παραγωγή

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με PowerPoint video

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου