Ειδική Ανθοκομία

Κωδικός μαθήματος: AGRON1008

Όνομα μαθήματος: Ειδική Ανθοκομία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4,5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Περιβαλλοντικές συνθήκες στην επιχειρηματική καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών. (Ένταση, διάρκεια, ποιότητα φωτός. Θερμοκρασία. Υγρασία. Διοξείδιο του άνθρακα). Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Τριαντάφυλλου, Γλαδιόλου, Χρυσάνθεμου, Ζέρμπερας, Λίλιουμ, Γαρδένιας, Αζαλέας, Κυκλάμινου για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών. (Συνθήκες περιβάλλοντος, πολλαπλασιασμός, καλλιεργητικές τεχνικές, ρυθμιστές αύξησης, συγκομιδή, διαλογή, αποθήκευση, τυποποίηση, διακίνηση). Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί και συντήρηση δρεπτών ανθέων και ανθοκομικών φυτών. Χειρισμοί διατήρησης δρεπτών ανθέων και φυλλωμάτων. (Αποξήρανση, σταθεροποίηση).

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Μέθοδος Αξιολόγησης: