Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και εχθροί υγειονομικής

Κωδικός μαθήματος: AGRON1009

Όνομα μαθήματος: Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και εχθροί υγειονομικής σημασίας

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Επιλογής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4,5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Μπρούφας Γεώργιος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, οικονομική σημασία, μέθοδοι και μέσα αντιμετώπισης των ζωικών εχθρών που προσβάλλουν γεωργικά προϊόντα μετά τη συγκομιδή, τα τρόφιμα μέχρι την κατανάλωσή τους και διάφορα υλικά (έπιπλα, ξυλεία, αντικείμενα, ενδύματα, συλλογές κ.ά.) σε κατοικίες. Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, και μέθοδοι - μέσα αντιμετώπισης των εντόμων υγειονομικής σημασίας.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Εκπαίδευση των φοιτητών τριών στην:
1.Κατανόηση των κυριότερων στοιχείων της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς ζωικών εχθρών που προσβάλλουν υλικά και προϊόντα ξυλείας καθώς γεωργικά προϊόντα μετά τη συγκομιδή.
2.Κατανόηση των κυριότερων στοιχείων της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς εντόμων και ακάρεων υγειονομικής σημασίας (κουνούπια, μύγες, κοριοί, σκνίπες, ψείρες, ψύλλοι, τσιμπούρια, κρότωνες)
3.Χρήση των διαθέσιμων σήμερα μεθόδων καταπολέμησης των παραπάνω εχθρών.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις (προαιρετικές, 2 ώρες) και εργασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης (προαιρετική)

. Μέθοδος Αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια του μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την προετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας. Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν την μορφή δοκιμίου το όποιο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας των διαλέξεων.