Γεωργία και Ρύπανση Υδάτινων Οικοσυστημάτων

Κωδικός μαθήματος: AGRON1013

Όνομα μαθήματος: Γεωργία και Ρύπανση Υδάτινων Οικοσυστημάτων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3,4
Eξάμηνο: Εαρινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 6,8
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Βρύζας Ζήσης

Περιεχόμενα μαθήματος:
Η έννοια του υγροτόπου. Νομοθεσία προστασίας υγροτόπων. Λειτουργίες και Αξίες υγροτόπων. Φυσικές μεταβολές και ανθρωπογενείς αλλοιώσεις των ελληνικών υγροτόπων. Περιβαλλοντικοί παράμετροι στα νερά. Ρύποι στα νερά από γεωργικές δραστηριότητες. Μέθοδοι δειγματοληψίας. Προσδιορισμός ρύπων στα νερά. Δυσμενείς επιδράσεις σε υδρόβιους οργανισμούς. Αλληλεπιδράσεις υγροτοπικών και αγροτικών οικοσυστημάτων

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι
1.Να γίνει κατανοητή η ιδιαιτερότητα όσο και η σημασία της υγροτοπικής ρύπανσης από την άσκηση της γεωργίας .
2.Να εμπεδωθούν οι διαφορές από την ρύπανση των χερσαίων οικοσυστημάτων

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου