Εισαγωγή στη Γεωπονία

Κωδικός μαθήματος: B0001

Όνομα μαθήματος: Εισαγωγή στη Γεωπονία

Κατεύθυνση - Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος, Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1
Eξάμηνο: Χειμερινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 3

Διδάσκοντες
Αμπας Ζαφείρης
Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος
Κουτρούμπας Σπυρίδων

Περιεχόμενα μαθήματος:
Γεωργία και γεωργική παραγωγή, ιστορική εξέλιξη και προοπτικές στην Ελλάδα και διεθνώς, φυτική και ζωική παραγωγή, οικονομική και κοινωνική διάσταση της γεωργίας, επίδραση της γεωργίας και της γεωργικής παραγωγής στο οικοσύστημα, κλάδοι γεωπονικής επιστήμης και ο ρόλος του γεωπόνου

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η εισαγωγή των φοιτητών στα αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης και η κατανόηση του ρόλου του Γεωπόνου στη σύγχρονη Γεωργία

Μέθοδοι Διδασκαλίας:
Διαλέξεις με PowerPoint Video

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου