Φυσική

Κωδικός μαθήματος: B0003

Όνομα μαθήματος: Φυσική

Κατεύθυνση και Τύπος μαθήματος:
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος, Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1
Eξάμηνο: Χειμερινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Θεμελιώδεις νόμοι της μηχανικής. Μηχανικές ιδιότητες των σωμάτων. Ελαστικές παραμορφώσεις. Σχέσεις μεταξύ της μάζας και του όγκου και των τριών εδαφικών φάσεων. Ιδανικά και πραγματικά ρευστά. Βασικές αρχές υδροστατικής και υδροδυναμικής. Η φύση του φωτός. Γενική γεωμετρική οπτική (ανάκλαση, διάθλαση, οπτικό σύστημα, φακοί, φωτομετρία κλπ). Αρχές λειτουργίας οπτικών οργάνων και εφαρμογές (π.χ. μικροσκόπιο, οφθαλμός, φωτογραφική μηχανή, οπτικό φασματόμετρο κλπ). Βασικές αρχές θερμότητας και θερμοδυναμικής. Διάδοση θερμότητας. Μέτρηση θερμοκρασίας - είδη θερμομέτρων. Θερμiδομετρία. Θερμοδυναμική μελέτη βιολογικών φαινομένων.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών της φυσικής οι οποίες σχετίζονται με θέματα τα οποία άπτονται γεωπονικού ενδιαφέροντος.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο θεωρητικό μέρος στο τέλος του εξαμήνου και παράδοση εργασιών στο εργαστηριακό μέρος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.