Ανόργανη Χημεία

Κωδικός μαθήματος: B0004

Όνομα μαθήματος: Ανόργανη Χημεία

Κατεύθυνση και Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1
Eξάμηνο: Χειμερινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες:
Κυμπάρης Αθανάσιος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Εισαγωγή (Διάφορα ατομικά πρότυπα - Περιοδικό σύστημα ατόμων - Ηλεκτροαρνητικότητα).
Χημικοί δεσμοί (Ομοιοπολικός, ημιπολικός, μεταλλικός και υδρογονικός δεσμός)- Σύμπλοκες ενώσεις (Ονοματολογία - Μαγνητικές Ιδιότητες - Θεωρία σθένους, δεσμού, κρυσταλλικού πεδίου - Θεώρημα John-Teller - Εξήγηση χρώματος - Βιολογική σημασία συμπλόκων ενώσεων).
Χημικές ισορροπίες - Ιοντικές ισορροπίες (Οξέα, βάσεις, άλατα - Σχηματισμός ιζημάτων - Τιτλοδομετρία - Οξειδοαναγωγικά συστήματα - Σχέσεις ελευθέρας ενέργειας και ηλεκτρεγερτικής δύναμης - Γαλβανικά στοιχεία).
Χημική θερμοδυναμική (Ενθαλπία - Ελεύθερη ενέργεια - Εξίσωση Gibbs). Διαλύματα (Κλασματική απόσταξη - Αζεοτροπικά μίγματα).
Χημική κινητική (Νόμος ταχύτητας αντίδρασης, τάξη αντίδρασης, μηχανισμός αντιδράσεων, θεωρία μεταβατικής κατάστασης - Κινητική ενζύμων - Κατάλυση).
Ονοματολογία και ιδιότητες ανόργανων ενώσεων και στοιχείων γεωπονικού

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Εισαγωγή (Διάφορα ατομικά πρότυπα - Περιοδικό σύστημα ατόμων - Ηλεκτροαρνητικότητα).
Χημικοί δεσμοί (Ομοιοπολικός, ημιπολικός, μεταλλικός και υδρογονικός δεσμός)- Σύμπλοκες ενώσεις (Ονοματολογία - Μαγνητικές Ιδιότητες - Θεωρία σθένους, δεσμού, κρυσταλλικού πεδίου - Θεώρημα John-Teller - Εξήγηση χρώματος - Βιολογική σημασία συμπλόκων ενώσεων).
Χημικές ισορροπίες - Ιοντικές ισορροπίες (Οξέα, βάσεις, άλατα - Σχηματισμός ιζημάτων - Τιτλοδομετρία - Οξειδοαναγωγικά συστήματα - Σχέσεις ελευθέρας ενέργειας και ηλεκτρεγερτικής δύναμης - Γαλβανικά στοιχεία).
Χημική θερμοδυναμική (Ενθαλπία - Ελεύθερη ενέργεια - Εξίσωση Gibbs).
Διαλύματα (Κλασματική απόσταξη - Αζεοτροπικά μίγματα).
Χημική κινητική (Νόμος ταχύτητας αντίδρασης, τάξη αντίδρασης, μηχανισμός αντιδράσεων, θεωρία μεταβατικής κατάστασης - Κινητική ενζύμων - Κατάλυση).
Ονοματολογία και ιδιότητες ανόργανων ενώσεων και στοιχείων γεωπονικού

Μέθοδοι Διδασκαλίας:
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου