Αγροτική Κοινωνιολογία

Κωδικός μαθήματος: B0005

Όνομα μαθήματος: Αγροτική Κοινωνιολογία

Κατεύθυνση και Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1
Eξάμηνο: Χειμερινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 2
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Εισαγωγή στην αγροτική κοινωνία και αγροτική κοινωνιολογία. Η κοινωνία των χωρικών και η μετάβαση στη σύγχρονη αγροτική κοινωνία. Η έννοια της κοινότητας και η αγροτική κοινότητα. Κοινωνικές ομάδες και ηγεσία. Η κοινωνιολογική θεώρηση της γεωργικής παραγωγής (εδάφους, εργασίας, κεφαλαίου και διαχείρισης). Ανάπτυξη, κοινωνία και περιβάλλον. Η αγροτική κοινωνία στη μεταπολεμική Ελλάδα (κοινωνιολογικές προσεγγίσεις και μεταπολεμικές αλλαγές στην ελληνική γεωργία και

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Μέθοδος Αξιολόγησης: