Πολιτική Οικονομία

Κωδικός μαθήματος: B0006

Όνομα μαθήματος: Πολιτική Οικονομία

Κατεύθυνση και Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1
Eξάμηνο: Χειμερινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Εισαγωγή. Το οικονομικό πρόβλημα (η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων, το οικονομικό κύκλωμα, οι λειτουργίες του οικονομικού συστήματος, ο ρόλος του κράτους). Η ζήτηση και η προσφορά των αγαθών (ο προσδιορισμός της τιμής, τιμές και παραγωγή σε πλήρη ανταγωνισμό, στο μονοπώλιο κλπ). Βασικές έννοιες Εθνικών Λογαριασμών: Δείκτες Τιμών, Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, Προστιθέμενη Αξία. Εισαγωγή στη μακροοικονομική ανάλυση (συναρτήσεις κατανάλωσης, αποταμίευσης και επενδύσεων. Ανεργία και πληθωρισμός). Η θεωρία του διεθνούς εμπορίου και τα βασικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες και αρχές της οικονομικής επιστήμης, με σκοπό την προετοιμασία τους για τα επόμενα μαθήματα της Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, Φροντιστηριακές ασκήσεις, Ασκήσεις και εργασίες για το σπίτι

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Συμμετοχή στο μάθημα, ασκήσεις και εργασίες, τελικές γραπτές εξετάσεις