Συστηματική βοτανική

Κωδικός μαθήματος: B0020

Όνομα μαθήματος: Συστηματική Βοτανική

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 2
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Ιστορική εξέλιξη της Βοτανικής-Περιεχόμενο της Συστηματικής Βοτανικής. Αναπαραγωγή των φυτών. Έννοια του είδους-ταξινομικές μονάδες. Άθροισμα σπερματόφυτα (Φυλογένεση και συστηματική). Βλαστητικά και αναπαραγωγικά όργανα. Επικονίαση- Γονιμοποίηση. Σπέρμα-Καρπός. Άνθος-Σχηματισμός των γαμετόφυτων- Γονιμοποίηση- Είδη καρπών. Συστηματική κατάταξη. Εξελικτικές βαθμίδες. Οικονομική σημασία των Αγγειόσπερμων. Κυριότερες οικογένειες, γένη και είδη των δικότυλων και μονοκότυλων

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η κατανόηση από τους φοιτητές της συστηματικής κατάταξης των φυτών.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Θεωρητική ανάπτυξη μέσω διαλέξεων και αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Τελικές γραπτές εξετάσεις.