Γεωργική Υδραυλική

Κωδικός μαθήματος: B0021

Όνομα μαθήματος: Γεωργική Υδραυλική

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 2
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Στοιχεία αρδεύσεων και γενικής υδραυλικής. Σχέσεις εδάφους-νερού. Νόμος Νταρσύ- υδραυλική αγωγιμότητα-διηθητικότητα. Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό. Στοιχεία ροής σε ανοιχτούς και κλειστούς αγωγούς. Μέθοδοι άρδευσης. Επιφανειακή άρδευση. Τεχνητή βροχή. Στάγδην άρδευση. Εφαρμογές.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Μέθοδος Αξιολόγησης: