Ξένη Γλώσσα III

Κωδικός μαθήματος: B0022

Όνομα μαθήματος: Ξένη Γλώσσα III

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 2
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 2
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 2

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας είναι η εξάσκηση των φοιτητών στην κατανόηση και απόδοση γραπτού και προφορικού λόγου και η παράλληλη άσκησή τους στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της γλώσσας, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα επαφής των φοιτητών με την ξένη βιβλιογραφία.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Μέθοδος Αξιολόγησης: