Γενική Οικολογία

Κωδικός μαθήματος: B0027

Όνομα μαθήματος: Γενική Οικολογία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1
Eξάμηνο: Εαρινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Γεώργιος Μπρούφας

Περιεχόμενα μαθήματος:
Εισαγωγή στην επιστήμη της Οικολογίας. Προσαρμογή Οργανισμών με το περιβάλλον τους. Οργανισμοί και αβιοτικό περιβάλλον. Πληθυσμός ως μονάδα μελέτης. Δημογραφία. Αύξηση και έλεγχος των πληθυσμών. Διειδικός ανταγωνισμός. Αρπακτικότητα. Αλληλεπιδράσεις. Η έννοια του οικοσυστήματος και της βιοκοινότητας. Υδάτινα οικοσυστήματα. Χερσαίες μεγακοινότητες. Ενέργεια και Παραγωγικότητα στα Οικοσυστήματα. Ανακυκλώσεις της ύλης. Διαχείριση και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Κατανόηση:
1.των βασικών εννοιών της Οικολογίας.
2.της σημασίας βασικών δημογραφικών παραμέτρων και των πινάκων ζωής στη δυναμική των πληθυσμών.
3.των βασικών τύπων βιοτικών αλληλεπιδράσεων και του τρόπου που αυτές επηρεάζουν τα εμπλεκόμενα είδη

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.