Γενική Δενδροκομία

Κωδικός μαθήματος: B0028

Όνομα μαθήματος: Γενική Δενδροκομία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 2
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Χατζησαββίδης Χρήστος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Η παραγωγή δενδροκομικών προϊόντων παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Το καρποφόρο δένδρο και τα όργανά του. Τρόπος καρποφορίας των καρποφόρων δένδρων. Βελτίωση ποικιλιών καρποφόρων δένδρων. Λήθαργος. Επικονίαση και καρπόδεση. Αραίωμα. Αύξηση καρπών. Θρέψη καρποφόρων δένδρων. Άρδευση καρποφόρων δένδρων. Κλάδευμα. Πολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων. Υποκείμενα καρποφόρων δένδρων. Παραγωγικότητα καρποφόρων δένδρων. Ορμόνες και ρυθμιστές αύξησης. Ωρίμανση καρπών. Εγκατάσταση οπωρώνα. Παγετοπροστασία.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Απόκτηση βασικών γνώσεων - οικολογικές, μορφολογικές, φυσιολογικές- των δενδροκομικών ειδών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και ασκήσεις στο εργαστήριο και στον οπωρώνα, επισκέψεις σε οπωρώνες

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, αναγνώριση δενδροκομικών