Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρμακολογία

Κωδικός μαθήματος: B0030

Όνομα μαθήματος: Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρμακολογία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Βασιλείου Γεώργιος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Μέθοδοι προστασίας φυτικής παραγωγής - χημική φυτοπροστασία. Γεωργικά φάρμακα: ορισμός, κατηγορίες. Ιστορική διαδρομή. Σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων (μορφές, συστατικά, τυποποίηση). Χρήση γεωργικών φαρμάκων (επιλογή, εφαρμογή, προφυλάξεις, προβλήματα). Μέσα εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Συνδυασμοί γεωργικών φαρμάκων (φυτοτοξικότητα, αθροιστική, ανταγωνιστική, συνεργιστική, επαυξανόμενη δράση) Εννοιολογική σημασία κύριων παραμέτρων. Τρόπος δράσης. Απαιτήσεις στα προϊόντα φυτοπροστασίας. Βιομεταβολές των γεωργικών φαρμάκων. Απορρόφηση. Εκλεκτικότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Κύριες ομάδες γεωργικών φαρμάκων. Γεωργικά Φάρμακα Φυτικής και Μικροβιακής προέλευσης.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι 1.Η κατανόηση της έννοιας «χημική αντιμετώπιση των παρασίτων των καλλιεργειών» στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Θεωρία)
2.Η εμπέδωση στην συνείδηση των φοιτητών της έννοιας της ελάχιστης απαιτούμενης εμπλοκής των γεωργικών φαρμάκων στην φυτοπροστασία ( Θεωρία)
3.Πρακτικά θέματα χημικής αντιμετώπισης των παρασίτων των καλλιεργειών»

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου