Γεωργική Μικροβιολογία

Κωδικός μαθήματος: B0031

Όνομα μαθήματος: Γεωργική Μικροβιολογία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Μπεζιρτζόγλου Ευγενία

Περιεχόμενα μαθήματος:
Ονοματολογία - ταξινόμηση μικροοργανισμών. Κυτταρολογία των προκαρυωτικών μικροοργανισμών. Ανάπτυξη βακτηρίων. Μεταβολισμός, Μέσα καταστροφής μικροβίων. Γενική ιολογία. Γενική μυκητολογία.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι
(α) Να κατανοηθεί η σημασία και η βιολογία των μικροοργανισμών.
(β) Να περιγραφούν οι μέθοδοι καλλιέργειας, απομόνωσης και ταυτοποίησης
(γ) Να κατανοηθεί η αλληλεπίδραση μικροοργανισμών και περιβάλλοντος.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Προφορικές εξετάσεις και αναφορές στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.