Ανθοκομία

Κωδικός μαθήματος: B0033

Όνομα μαθήματος: Ανθοκομία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Περιβαλλοντικές συνθήκες στην επιχειρηματική καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών. (Ένταση, διάρκεια, ποιότητα φωτός. Θερμοκρασία. Υγρασία. Διοξείδιο του άνθρακα). Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Τριαντάφυλλου, Γλαδιόλου, Χρυσάνθεμου, Ζέρμπερας, Λίλιουμ, Γαρδένιας, Αζαλέας, Κυκλάμινου για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών. (Συνθήκες περιβάλλοντος, πολλαπλασιασμός, καλλιεργητικές τεχνικές, ρυθμιστές αύξησης, συγκομιδή, διαλογή, αποθήκευση, τυποποίηση, διακίνηση). Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί και συντήρηση δρεπτών ανθέων και ανθοκομικών φυτών. Χειρισμοί διατήρησης δρεπτών ανθέων και φυλλωμάτων. (Αποξήρανση, σταθεροποίηση).

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Ο κύριος σκοπός του μαθήματος Ανθοκομία είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην καλλιέργεια, την επιστήμη και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές καλλιέργειας και χειρισμού των ανθοκομικών ειδών.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Μαθήματα στην αίθουσα με τη βοήθεια προβολέων και εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο και το θερμοκήπιο.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις.