Γεωργικός Πειραματισμός

Κωδικός μαθήματος: B0034

Όνομα μαθήματος: Γεωργικός Πειραματισμός

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Κουτρουμανίδης Θεόδωρος
Κουτρούμπας Σπυρίδων

Περιεχόμενα μαθήματος:
Βασικές αρχές γεωργικού πειραματισμού. Συγκρίσεις μέσων όρων. Παλινδρόμηση και Συσχέτιση. Βασικά πειραματικά σχέδια και ανάλυση παραλλακτικότητας. Γεωργικά πειράματα.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η κατανόηση και εμπέδωση βασικών γνώσεων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την στατιστική ανάλυση ερευνητικών δεδομένων του αγροτικού χώρου. Ειδική εμβάθυνση σε πειράματα πεδίου με εξειδικευμένη μελέτη περιπτώσεων

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με PowerPoint video και εργαστηριακά μαθήματα

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου