Εισαγωγή στην Πληροφορική I

Κωδικός μαθήματος: Β0040

Όνομα μαθήματος: Εισαγωγή στην Πληροφορική I

Κατεύθυνση και Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος - ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων - ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων - ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1
Eξάμηνο: Χειμερινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες: Ζαφειρίου Ελένη – Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης

Περιεχόμενα μαθήματος:
Βασικές αρχές των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), λειτουργικό περιβάλλον Windows, προγράμματα γραφείου Word, Excel.
Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της πληροφορικής. Αναγνώριση του υλικού και λογισμικού των υπολογιστών. Eφαρμογές Word: Δημιουργία εγγράφων και μορφοποίησή τους. Δημιουργία πινάκων. Eφαρμογές λογιστικών φύλλων Excel: Επεξεργασία στοιχείων, συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, εργαστήριο Η/Υ.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Εξετάσεις στον Η/Υ.