Εισαγωγή στην Πληροφορική II

Κωδικός μαθήματος: Β0041

Όνομα μαθήματος: Εισαγωγή στην Πληροφορική II

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος- ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων- ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων- ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1
Eξάμηνο: Εαρινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες: Ζαφειρίου Ελένη – Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης

Περιεχόμενα μαθήματος:
Εισαγωγή στον προγραμματισμό (με R, matlab)

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει απλές ιδέες προγραμματισμού με τη χρήση γλωσσών όπως matlab και R. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει περιγραφή των παρακάτω εννοιών: Εισαγωγή στις matlab/R, βασικά στοιχεία των πακέτων, περιβάλλον εργασίας. Απλές αριθμητικές πράξεις, πράξεις με διανύσματα, πίνακες. Παραστάσεις. Αντικείμενα. Σύνθετες εντολές: εντολή if, εντολή repeat. Συναρτήσεις, συναρτήσεις ανώτερης τάξης. Είδη δεδομένων: διανύσματα, παράγοντες, πίνακες, λίστες. Ειδικές εντολές. Εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων. Γραφικές παραστάσεις στις matlab/R, δημιουργία πολλαπλών γραφημάτων. Απλές μαθηματικές μέθοδοι με τη χρήση των matlab/R, περιγραφική στατιστική.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, εργαστήριο Η/Υ.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Εξετάσεις στον Η/Υ.