Γενική Ζωολογία

Κωδικός μαθήματος: B0042

Όνομα μαθήματος: Γενική Ζωολογία

Κατεύθυνση και Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος - ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων - ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων – ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 2o
Εξάμηνο διδασκαλίας: 3
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες: Γιώργος Μπρούφας

Περιεχόμενα μαθήματος:
Κλάδοι της Ζωολογίας - Εισαγωγή. Η χημική βάση των ζωικών οργανισμών. Ιδιαιτερότητες του ζωικού κυττάρου. Μορφή, οργάνωση και λειτουργία των ζωικών οργανισμών. Η ποικιλότητα των ζωικών οργανισμών. Τα κυριότερα Φύλα του Ζωικού Βασιλείου.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Εκπαίδευση των φοιτητών/τριών:
1. Στην αναγνώριση των κυριότερων Φύλων του ζωικού βασιλείου.
2. Κατανόηση της δομής, ανατομίας, μορφολογίας καθώς και στοιχείων της φυσιολογίας και ηθολογίας επιλεγμένων Φύλων του ζωικού Βασιλείου (Arthropoda, Nematoda, Mοllusca, Annelida, Platyhelminthes, Chordata)

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εργασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο εργαστήριο και την θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση - προσδιορισμό επιλεγμένων φύλων και κλάσεων ζωικών οργανισμών με γεωργικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας. Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν την μορφή δοκιμίου το όποιο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας των διαλέξεων.