Πληθυσμιακή και Ποσοτική Γενετική

Κωδικός μαθήματος: B1001

Όνομα μαθήματος: Πληθυσμιακή και Ποσοτική Γενετική

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Επιλογής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Αμπας Ζαφείρης

Περιεχόμενα μαθήματος:
Γενετική δομή πληθυσμών, γονιδιακές και γονοτυπικές συχνότητες, ο νόμος των Hardy- Weinberg και υπολογισμό των γονιδιακών συχνοτήτων. Παράγοντες που επηρεάζουν τις γονιδιακές συχνότητες, επιλογή, συντελεστές προσαρμογής Μετάλλαγη, Μετανάστευση. Ομομειξία Αυτογονιμοποίηση συγγενική αναπαραγωγή συστήματα διασταυρώσεων ανισορροπία σύνδεσης. Χαρακτηριστικά μικρών πληθυσμών, γενετική παρέκκλιση. Ανάλυση της δομή ενός πληθυσμού, γενετικός πολυμορφισμός . Η φύση των συνεχών χαρακτηριστικών, πολυγονιδιακή κληρονομικότητα, ποσοτική κληρονομήσει, εκτίμηση ποσοτικών γενετικών παραμέτρων. Ομοιότητα μεταξύ συγγενών. Τεχνητή επιλογή, απόκριση στην επιλογή ένταση επιλογής, Πειράματα επιλογής, δείκτες επιλογής. Σχετισμένοι χαρακτήρες και χαρακτήρες ουδού. Χαρτογράφηση γονιδικών τόπων ποσοτικών χαρακτήρων.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι
1.Να εισάγουν τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της πληθυσμιακής και ποσοτικής γενετικής
2. Να εεξοικειωνόσουν τους φοιτητές με τον τρόπο που τα γονίδια λειτουργούν σε πληθυσμιακό επίπεδο καθώς και με τις βασικές αρχές για την ποσοτική ερμηνεία της

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου