Γεωργικά Μηχανήματα

Κωδικός μαθήματος: B1002

Όνομα μαθήματος: Γεωργικά Μηχανήματα

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Επιλογής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1,2,3
Eξάμηνο: 1,3,5
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Δαμαλάς Χρήστος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Βασικές αρχές Μηχανολογίας. Είδη και λειτουργία των θερμικών μηχανών. Γεωργικά μηχανήματα (κατεργασία εδάφους, σπαρτικές-φυτευτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς, χορτοκοπτικά, χορτοχειριστικές, χορτοσυλλεκτοδετικά, στελεχοθλιπτικά και ενσιροκοπτικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές, βαμβακοσυλλεκτικές, τευτλοεξαγωγείς, πατατοεξαγωγείς και μηχανήματα συλλογής καρπών). Αρχές λειτουργίας και χρήσεις. Μηχανήματα μεταφοράς αγροτικών προϊόντων, εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η απόκτηση και εμπέδωση βασικών γνώσεων σχετικά με τους τύπους, τη λειτουργία και τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων στα διάφορα στάδια της γεωργικής παραγωγής

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με PowerPoint video

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του