Μοριακή Βιολογία

Κωδικός μαθήματος: B1003

Όνομα μαθήματος: Μοριακή Βιολογία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Επιλογής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1,2,3
Eξάμηνο: 1,3,5
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Δομή και περιεχόμενο του γονιδιώματος, αντιγραφή DNA, μεταγραφή και μετάφραση των γενετικών πληροφοριών, ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η κατανόηση από τους φοιτητές βασικών θεμάτων μοριακής βιολογίας σχετικά με τη δομή και λειτουργία του γενετικού υλικού.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Ανάλυση μέσω θεωρητικών παρουσιάσεων και φροντιστηριακών ασκήσεων

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις και τελικές γραπτές εξετάσεις