Γεωργική Μετεωρολογία

Κωδικός μαθήματος: B1006

Όνομα μαθήματος: Γεωργική Μετεωρολογία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Επιλογής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1,2
Eξάμηνο: Εαρινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Αντικείμενο της γεωργικής μετεωρολογίας. Η ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, φαινόμενο θερμοκηπίου, ενεργειακό ισοζύγιο. Θερμοκρασία αέρα, περιοδικές και ημερήσιες μεταβολές, κατανομή της θερμοκρασίας του αέρα στο εξωτερικό περιβάλλον. Συνθήκες δημιουργίας παγετού, είδη και κατανομή του στις γεωργικές περιοχές της Ελλάδος, μέθοδοι αντιπαγετικής προστασίας. Μεταβολές ατμοσφαιρικής πίεσης, ατμοσφαιρικές διαταράξεις, ο άνεμος στο οριακό στρώμα. Το νερό στην ατμόσφαιρα υγρομετρικές παράμετροι, νέφη - νέφωση, εξάτμιση - εξατμισοδιαπνοή, δρόσος, πάχνη, ομίχλη, βροχή, χιόνι, χαλάζι, πρόβλεψη και αντιμετώπιση χαλαζοπτώσεων. Μεταβολές ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος ατμοσφαιρική ρύπανση και συσχέτιση τους με μετεωρολογικές παραμέτρους σε αστικές και γεωργικές περιοχές. Μετρήσεις ποιότητας αέρα. Αγρομετεωρολογικοί και κλιματικοί σταθμοί. Μετεωρολογικά όργανα και παρατηρήσεις. Αρχές μέτρησης και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων, εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνολογίες πρόγνωσης καιρού, αγρομετεωρολογική πρόγνωση. Γενικά περί κλίματος, τοποκλίμα - μικροκλίμα. Αστικό μικροκλίμα. Κλίμα αγρού. Κλίμα δενδροκομείου. Κλίμα και γεωργία. Κλίμα Ελλάδος. Διαμόρφωση ηλιακής ακτινοβολίας, θερμοκρασίας, υγρασίας, ατμοσφαιρικών υδροαποβλημάτων και ανέμου κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και παράμετροι που την επηρεάζουν. Κλίμα και βλάστηση.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Μέθοδος Αξιολόγησης: