Πληροφορική IV

Κωδικός μαθήματος: B1007

Όνομα μαθήματος: Πληροφορική IV

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Επιλογής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1,2
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 4

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Η γλώσσα προγραμματισμού C. Εισαγωγή. Τύποι και τελεστές. Εντολές ελέγχου ροής. Συναρτήσεις και δομή του προγράμματος. Δείκτες και πίνακες. Δημιουργία δομών. Εισαγωγή στην C++.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Βασικές αρχές προγραμματισμού. Δημιουργία προγραμμάτων σε γλώσσα C.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, παρουσιάσεις, παραδείγματα.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Εξέταση με δημιουργία προγραμμάτων.