Μικροοικονομία

Κωδικός μαθήματος: B0011

Όνομα μαθήματος: Μικροοικονομία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 1
Eξάμηνο: Εαρινό
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 4

Διδάσκοντες
Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Εισαγωγή (σκοπός, μεθοδολογία). Θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή (επιλογές και χρησιμότητα, μεγιστοποίηση της χρησιμότητας, συγκριτική στατική και ατομική συνάρτηση ζήτησης, εφαρμογές). Ζήτηση και προσφορά (συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, ελαστικότητες, η έννοια της ισορροπίας, συγκριτική στατική). Θεωρία της παραγωγής. Θεωρία του κόστους παραγωγής (άριστη χρήση παραγωγικών συντελεστών, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες συναρτήσεις κόστους). Η δομή της αγοράς (τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο).

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος:
(α) Κατανόηση βασικών αρχών οικονομικής επιστήμης
(β) Εξοικείωση με τις αρχές της μικροοικονομίας
(γ) Εξειδίκευση στη θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή, θεωρία παραγωγής και κόστους παραγωγής και μορφές αγορών
(δ) Εμπέδωση της θεωρίας μέσω της επίλυσης ασκήσεων

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, Φροντιστηριακές ασκήσεις, Χρήση Η/Υ και πακέτων λογισμικού, Ασκήσεις και εργασίες για το σπίτι.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Συμμετοχή στο μάθημα, ασκήσεις και εργασίες, τελικές γραπτές εξετάσεις