Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κωδικός μαθήματος: ECO0003

Όνομα μαθήματος: Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Έννοια, ορισμός, σκοπός και περιεχόμενο της οργάνωσης και διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Λειτουργίες (σχεδιασμός, εφαρμογές, έλεγχος). Λήψη αποφάσεων, μέθοδοι σχεδιασμού οργανώσεως και αναδιοργανώσεως εκμεταλλεύσεων. Κοστολόγηση γεωργικών προϊόντων (έννοιες, ορισμοί, μέθοδοι και τεχνικές κοστολόγησης). Εφαρμογές.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και παροχή γνώσεων στον σπουδαστή σε ότι αφορά:
- τεχνικές παρακολούθησης, ανάλυσης και ενίσχυσης της οικονομικής απόδοσης της εκμετάλλευσης σε επιχειρηματικό και γεωργικό επίπεδο.
- παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική χρήση πόρων - έδαφος, εργασία, κεφάλαιο, μηχανήματα.
- πρακτική στο σχεδιασμό χρήση των πόρων για την προετοιμασία φυσικού και οικονομικού σχεδίου για την εκμετάλλευση.
- ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων της εκμετάλλεσης, καθορίοντας και παρουσιάζοντας σε γραπτή μορφή προτεινόμενες οδηγίες δράσης.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με τη χρήση keynote ή power point.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου