Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECO0003

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

6 ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 

5

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

ΟΧΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0003.shtml

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και παροχή γνώσεων στον σπουδαστή σε ότι αφορά:

 • τεχνικές παρακολούθησης, ανάλυσης και ενίσχυσης της οικονομικής απόδοσης της εκμετάλλευσης σε επιχειρηματικό  και γεωργικό επίπεδο.
 • παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική χρήση πόρων - έδαφος, εργασία, κεφάλαιο, μηχανήματα.
 • πρακτική στο σχεδιασμό χρήση των πόρων για την προετοιμασία φυσικού και οικονομικού σχεδίου για την εκμετάλλευση.
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων της εκμετάλλεσης, καθορίοντας και παρουσιάζοντας σε γραπτή μορφή προτεινόμενες οδηγίες δράσης.

ΓενικέςΙκανότητες

 •    Αυτόνομη Εργασία
 •    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 •    Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Έννοια, ορισμός, σκοπός και περιεχόμενο της οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, λειτουργίες (σχεδιασμός, εφαρμογές, έλεγχος), λήψη αποφάσεων, μέθοδοι σχεδιασμού οργανώσεως και ανδιοργανώσεως εκμεταλλεύσεων, κοστολόγηση γεωργικών προϊόντων (έννοιες, ορισμοί, μέθοδοι και τεχνικές κοστολόγησης), εφαρμογές.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 •    Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
 •    Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

15

Βιβλιογραφική εργασία

15

Αυτοτελής Μελέτη

56

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • Μαρτίκα Βαρκιτζή, Το management στον αγροτικό χώρο, Εκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη, 2006
 • Παπαναγιώτου, “Οικονομική Παραγωγής γεωργικών Προϊόντων, Εκδ. Γράφημα, Θεσ/κη, 2005