Μακροοικονομική Ανάλυση

Κωδικός μαθήματος: ECO0004

Όνομα μαθήματος: Μακροοικονομική Ανάλυση

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Ι. Εισαγωγή. Συναρτήσεις κατανάλωσης, αποταμίευσης και επενδύσεων.
II. Προσδιορισμός εισοδήματος ισορροπίας: Χωρίς κρατική παρέμβαση, με κρατική παρέμβαση
ΙΙΙ. Η λειτουργία του πολλαπλασιαστή (επενδύσεων, κρατικών δαπανών και φορολογίας).
IV. Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Σύγκριση μονεταριστικής και κεϋνσιανής σχολής.
V. Η αγορά χρήματος, ζήτηση χρήματος και προσδιορισμός επιτοκίου, καμπύλες IS-LM).
VI. Προσδιορισμός του εισοδήματος σε ανοιχτή οικονομία (τιμή συναλλάγματος, αγορά προϊόντος και χρήματος, εισόδημα ισορροπίας).
VII. Ειδικά θέματα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
-Η εκπαίδευση των φοιτητών στις αρχές και έννοιες της μακροοικονομική θεωρίας και ανάλυσης.
-Χρήση Η/Υ και οικονομετρικών πακέτων λογισμικού

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, Φροντιστηριακές ασκήσεις, Χρήση Η/Υ και πακέτων λογισμικού., Ασκήσεις και εργασίες για το σπίτι

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Συμμετοχή στο μάθημα, ασκήσεις και εργασίες, τελικές γραπτές εξετάσεις