Αγροτικός Συνεργατισμός

Κωδικός μαθήματος: ECO0008

Όνομα μαθήματος: Αγροτικός Συνεργατισμός

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Σκοποί και επιδιώξεις του συνεργατισμού. Ιστορική αναδρομή. Θεωρητικό υπόβαθρο και αρχές του συνεργατισμού. Σύγκριση συνεταιρισμών με άλλες μορφές επιχειρηματικής δράσης. Συνεταιρισμοί, Κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση, διοίκηση και επιχειρηματική συμπεριφορά των συνεταιρισμών. Χρηματοδότηση και χρηματοοικονομικά των συνεταιρισμών. Διεθνής και ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία. Ελληνικοί συνεταιρισμοί (επιτεύγματα, προβλήματα, προοπτικές).

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Μέθοδοι Διδασκαλίας

Μέθοδος Αξιολόγησης: