Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κωδικός μαθήματος: ECO0009

Όνομα μαθήματος: Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Έννοια, ορισμός, σκοποί περιεχόμενο της διοίκησης επιχειρήσεων. Το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. Εννοιολογικός προσδιορισμός του μάνατζμεντ. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης και πρακτικής του μάνατζμεντ. Βασικά πεδία εφαρμογής της διοίκησης επιχειρήσεων. Η διοίκηση του προσωπικού και οι ανθρώπινες σχέσεις. Η λειτουργία της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων. Η λειτουργία της Διεύθυνσης των Επιχειρήσεων. Η λειτουργία του Ελέγχου των Επιχειρήσεων. Λήψη αποφάσεων στα πλαίσια των επιχειρήσεων. Το μάρκετινγκ των προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα χρηματοοικονομικά της επιχείρησης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διεθνές μάνατζμεντ. Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:
(α) Να καλλιεργηθούν επαγγελματικές επιδεξιότητες στην επικοινωνιακή πολιτική και τη διοίκηση μίας επιχείρησης.
(β) Να γίνει κατανοητή η σύνδεση ανάμεσα στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διοίκηση και τον έλεγχο μίας επιχείρησης.
(γ) Να αναλυθούν τα σχέδια μάνατζμεντ και να προταθούν καινοτόμες ιδέες στην ανάπτυξη προϊόντων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, παρουσίαση ειδικών θεμάτων.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.