Αγροτική Πολιτική

Κωδικός μαθήματος: ECO0011

Όνομα μαθήματος: Αγροτική Πολιτική

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Επιλογής
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Επιλογής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Καρελάκης Χρήστος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Μέτρα και Μορφές Αγροτικής Πολιτικής, Πολιτική Αγροτικών Προϊόντων στην ΕΕ, Φορείς αγροτικής πολιτικής, Σχεδιασμός πολιτικής αγροτικών προϊόντων, Επιπτώσεις της πολιτικής αγροτικών προϊόντων, Κοινή Αγροτική Πολιτική

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να μπορούν οι σπουδαστές να: -Καταννοούν και να αναπαράγουν θεωρίες και έννοιες που αφορούν επιδράσεις και εξελίξεις αγροτικών πολιτικών και ειδικότερα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. -Καταννοούν και να αναγνωρίζουν εθνικές ή διεθνείς επιδράσεις που έχουν διαφορετικά μέτρα ή καθεστώτα αγροτικής πολιτικής σε διάφορους εμπλεκομένους φορείς.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με τη χρήση keynote ή power point.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου