ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECO0015

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

   8 ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

4

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικότητας

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

   Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0015.shtml

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

(α) Να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές της παραγωγής μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων.

(β) Να γίνει αντιληπτός ο πολυδιάστατος ρόλος των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή οικονομία.

(γ) Να αναλυθεί σε βάθος το περιβάλλον και η δομή της αγοράς όπου αναπτύσσονται και λειτουργούν οι μεταποιητικές βιομηχανίες.

(δ) Να διερευνηθούν θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των μεταποιητικών βιομηχανιών που καθορίζουν τον ενεργό ρόλο τους στην αγορά αγαθών. 

 

ΓενικέςΙκανότητες

 •    Αυτόνομη Εργασία
 •    Ομαδική Εργασία
 •    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 •    Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Έννοια, περιεχόμενο και σημασία της μεταποίησης. Ρόλος και φορείς μεταποίησης. Βασικές οικονομικές αρχές παραγωγής μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων. Κόστος μεταποίησης. Τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας, κατασκευής και βιωσιμότητας εργοστασίου μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Οργάνωση, διοίκηση και χρηματοδότηση γεωργικών βιομηχανιών. Οικονομίες Κλίμακας, Δομή αγοράς - Ανταγωνισμός. Θεωρία παιγνίων. Προμήθεια πρώτων υλών. Πολιτική τιμών και διάθεσης των μεταποιημένων προϊόντων. Κύκλος ζωής προϊόντος. Συγχώνευση επιχειρήσεων. Οριζόντια και κάθετη οργάνωση.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Εκπόνηση Εργασίας

33

Αυτοτελής Μελέτη

40

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται:

 • Με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
 • Με την παράδοση και την παρουσίαση της εργασίας.

 

     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Σέμος Α. Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων – Οικονομική, Οργάνωση, Παραγωγή Τροφίμων. Εκδόσεις Ζήτη, 2010.