Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων

Κωδικός μαθήματος: ECO0016

Όνομα μαθήματος: Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Καρελάκης Χρήστος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Η παραδοσιακή θεωρία του διεθνούς εμπορίου, Κριτική της παραδοσιακής προσέγγισης και οι νέες εξελίξεις στη θεωρία του διεθνούς εμπορίου, Δασμοί και προστασία, Θεσμικό πλαίσιο της διεθνούς ανταλλαγής μεταπολεμικά, Οικονομική ενοποίηση, Οικονομική ενοποίηση στην EE, Πολιτική διεθνούς εμπορίου και αγροτική πολιτική, Ειδικά θέματα

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Στόχοι του μαθήματος είναι:
-Να γίνουν καταννοητές βασικές έννοιες του διεθνούς εμπορίου και να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με την παραδοσιακή θεωρία του διεθνούς εμπορίου και τις εξελίξεις. -Να παρουσιαστεί μία ολοκληρωμένη εικόνα εννοιών που αφορούν τον προστατευτισμό -Να μπορέσουν οι σπουδαστές να καταννοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του διεθνούς εμπορίου, τις επιδράσεις της οικονομικής ενοποίησης και τον οικονομικό μετασχηματισμό διαφόρων χωρών

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με τη χρήση keynote ή power point

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.