Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτική

Κωδικός μαθήματος: ECO0018

Όνομα μαθήματος: Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτική

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Καρελάκης Χρήστος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Βασικές έννοιες της οικονομικής ανάπτυξης, Θεωρίες, σκοποί, μορφές και παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης, Γεωργική οικονομική ανάπτυξη και η συμβολή της στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη, Σκοποί, θεωρίες, στάδια και παράγοντες γεωργικής ανάπτυξης, μέτρηση της γεωργικής ανάπτυξης, Τεχνολογία και γεωργική ανάπτυξη, Πολιτική και προγραμματισμός γεωργικής ανάπτυξης

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και παροχή γνώσεων στον σπουδαστή σε ότι αφορά:
-βασικές αρχές της οικονομικής ανάπτυξης και ειδικά της γεωργικής ανάπτυξης.
-θεωρίες που ααναφέρονται σε θέματα οικονομικής και γεωργικής ανάπτυξης.
-εφαρμογές και αποτελέσματα, με δείκτες, έρευνα, προγραμματισμό και υλοποίηση της γεωργικής ανάπτυξης.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με τη χρήση keynote ή power point

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου