Γραμμικός Προγραμματισμός

Κωδικός μαθήματος: ECO1008

Όνομα μαθήματος: Γραμμικός Προγραμματισμός

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3,4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Κουτρουμανίδης Θεόδωρος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Τι είναι ο γραμμικός προγραμματισμός, Είδη προγραμματισμού, Το γενικό μαθηματικό πρότυπο του γραμμικού προγραμματισμού (αναλυτική μορφή, υπό μορφή πινάκων).Μετατροπή ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού σε μαθηματικό πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, Επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, Βασικές έννοιες περί της λύσης ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού (εφικτή περιοχή, βασικές εφικτές λύσεις), Γραφική επίλυση προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού, Ο αλγόριθμος Simplex, Επίλυση ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού με τον αλγόριθμο Simplex, Η δυική θεωρία ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος: Είναι οι φοιτητές-τριες να πάρουν βασικές γνώσεις του γραμμικού προγραμματισμού, ώστε να μπορούν να καταστρώνουν ένα πρόβλημα και να το επιλύουν.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Θεωρία - Εργαστήριο (Ασκήσεις)

Μέθοδος Αξιολόγησης:
1. Γίνονται δύο πρόχειρα διαγωνίσματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου και ο μέσος όρος των δύο αυτών επιδόσεων πολλαπλασιαζόμενος επί ένα συντελεστή βαρύτητας (0,3) προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).
2. Γίνονται εργασίες από τους φοιτητές-τριες στο μάθημα οι οποίες βαθμολογούνται (με κλίμακα 0-2). Ο βαθμός της εργασίας επίσης προστίθεται στον γραπτό βαθμό του εξαμήνου (εφόσον ο γραπτός βαθμός του εξαμήνου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3).