Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Κωδικός μαθήματος: ECO1009

Όνομα μαθήματος: Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3,4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Καρελάκης Χρήστος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινή αγροτική πολιτική, Κοινές οργανώσεις αγορών, Κοινά μέτρα κοινών οργανώσεων αγορών, Κοινές οργανώσεις αγορών κυριοτέρων φυτικών προϊόντων, Κοινές οργανώσεις αγορών κυριοτέρων ζωϊκών προϊόντων, Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, Νέα κοινή αγροτική πολιτικη - Πυλώνας 1, Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, Καθεστώτα ειδικής ενίσχυσης προϊόντων, Πυλώνας 2-Αγροτική ανάπτυξη

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και καταννόηση του σπουδαστή θεμάτων που αφορούν:
-τη δομή και την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-τη λειτουργία και εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα
-τις έννοιες των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς αγροτικών προϊόντων
-την πορεία των αναμορφώσεων της ΚΑΠ καθώς και το ισχύον καθεστώς εφαρμογής της.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με keynote και power point ή video και εκπόνηση εργασιών.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου και εκπόνηση εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η εργασία συμμετέχει κατά ένα συγκεκριμένο βαθμό στον τελικό βαθμό.