Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECO1009

ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

8 ο

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

4

5

ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 •  

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣERASMUS

ΟΧΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO1009.shtml

           

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜαθησιακάΑποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί και θα είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα που αφορούν:

 • τη δομή και την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • τη λειτουργία και εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα
  • τις έννοιες των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς αγροτικών προϊόντων
 • την πορεία των αναμορφώσεων της ΚΑΠ καθώς και το ισχύον καθεστώς εφαρμογής της.

ΓενικέςΙκανότητες

 •    Αυτόνομη Εργασία
 •    Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 •    Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινή αγροτική πολιτική, Κοινές οργανώσεις αγορών, Κοινά μέτρα κοινών οργανώσεων αγορών, Κοινές οργανώσεις αγορών κυριοτέρων φυτικών προϊόντων, Κοινές οργανώσεις αγορών κυριοτέρων ζωϊκών προϊόντων, Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, Νέα κοινή αγροτική πολιτικη - Πυλώνας 1, Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, Καθεστώτα ειδικής ενίσχυσης προϊόντων, Πυλώνας 2-Αγροτική ανάπτυξη

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 •    Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
 •    Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

0

Βιβλιογραφική εργασία

15

Αυτοτελής Μελέτη

71

ΣύνολοΜαθήματος

(25ώρεςφόρτουεργασίας

ανάπιστωτικήμονάδα)

 

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

     

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

 • “Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινή Αγροτική Πολιτική”, Σέμος Α, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.
 • “Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργάνωση και Πολιτικές”, Μαραβέγιας Ν, Τσινισιζέλης Μ, Εκδόσεις Θεμέλιο, Θεσσαλονίκη, 2007.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος