Συσκευασία Τροφίμων

Κωδικός μαθήματος: FOOD0001

Όνομα μαθήματος: Χημεία Τροφίμων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Πλέσσας Σταύρος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Θρεπτικά συστατικά των τροφίμων. Πέψη. Ενεργειακή αξία τροφίμων. Πρωτεΐνες. Λιπαρές Ύλες. Υδατάνθρακες. Νερό. Βιταμίνες. Ανόργανα Άλατα. Δομές και λειτουργικές ιδιότητες των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων. Επίδραση των διαφόρων κατεργασιών στις θρεπτικές ύλες των τροφίμων. Πρόσθετες ύλες. Άρωμα και γεύση τροφίμων. Αμαυρώσεις τροφίμων (ενζυματική και μη ενζυματική). Χημική σύσταση και ιδιότητες φυτικών και ζωικών τροφίμων. Ευφραντικά. Νέα τρόφιμα.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της Χημείας τροφίμων και παράλληλα η διευκόλυνση τη σύνδεσης με συγγενικούς κλάδους όπως είναι η Βιοχημεία Τροφίμων, ο Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων και η Βιοτεχνολογία Τροφίμων. Επίσης, σημαντικό στόχο αποτελεί η κατανόηση της σύστασης, της δομής και των ιδιοτήτων των τροφίμων και η άμεση σχέση τους με βασικές ανάγκες του ανθρώπου, όπως η διατροφή και η συντήρηση των προϊόντων. Παράλληλα, επιχειρείται η αύξηση της ευαισθησίας του φοιτητή ως καταναλωτή, ειδικά έναντι κινδύνων που προέρχονται από τρόφιμα είτε αυτοί είναι μολύνσεις και νοθείες ή κακές παρασκευές τροφίμων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου