Μικροβιολογία Τροφίμων

Κωδικός μαθήματος: FOOD0005

Όνομα μαθήματος: Μικροβιολογία Τροφίμων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Μπεζιρτζόγλου Ευγενία

Περιεχόμενα μαθήματος:
Η Μικροβιολογία Τροφίμων ασχολείται με την μελέτη των μικροοργανισμών που μολύνουν και αλλοιώνουν ή καταστρέφουν τα τρόφιμα ενώ μπορεί να προκαλέσουν και τροφικές δηλητηριάσεις. Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά την μικροβιακή ανάπτυξη και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Την αλλοίωση των τροφίμων. Τις μεθόδους ανάλυσης των τροφίμων. Τις τροφογενείς παρασιτώσεις, μυκητιάσεις και τοξικώσεις. Τα ζυμούμενα και μικροβιακά τρόφιμα καθώς και την μικροβιακή οικολογία του πεπτικού

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι
(α) Να κατανοηθεί η σημασία των μικροοργανισμών στην αλλοίωση αλλά και στην παραγωγή και επεξεργασία των τροφίμων.
(β) Εξοικείωση με τις βασικές αρχές μικροβιολογικής εξέτασης των τροφίμων, καλλιέργειας και αναγνώρισης των πλέον σημαντικών από τους μικροοργανισμούς.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις και αναφορές στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου