Βιοχημεία Τροφίμων

Κωδικός μαθήματος: FOOD0006

Όνομα μαθήματος: Βιοχημεία Τροφίμων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Πλέσσας Σταύρος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Περιεχόμενο: Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα τρόφιμα: κρέας και ψάρι, φρούτα και λαχανικά, δημητριακά και γάλα. Βιοχημικές μεταβολές σε κατεργασμένα τρόφιμα: Παρασκευή μπύρας, Παρασκευή ψωμιού, Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων. Βιοχημεία αλλοίωσης τροφίμων: ενζυμική αμαύρωση τροφίμων.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της Βιοχημείας Τροφίμων και την αναλυτική περιγραφή των σημαντικών μεταβολικών μηχανισμών και μονοπατιών από τα οποία παράγονται σημαντικά προϊόντα με θετική ή αρνητική επίδραση στα διάφορα ζωικά ή φυτικά τρόφιμα.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου