Μικροβιολογία Γάλακτος

Κωδικός μαθήματος: FOOD0009

Όνομα μαθήματος: Μικροβιολογία Γάλακτος

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Μελέτη μικροοργανισμών που ενδιαφέρουν τη γαλακτοκομία. Ανάπτυξη και έλεγχος των μικροοργανισμών στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης. Τεχνολογικές εφαρμογές.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι
(α) Να κατανοηθούν η σύνθεση, οι ιδιότητες και η μικροβιολογία του γάλακτος και των προϊόντων του.
(β) Να γίνει ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα του γάλακτος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
(γ) Να γνωρίσουν οι φοιτητές τη χρήση συσκευών του εξοπλισμού του μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου