Οινολογία - Οινοπνευματώδη Ποτά

Κωδικός μαθήματος: FOOD0015

Όνομα μαθήματος: Οινολογία - Οινοπνευματώδη Ποτά

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Η σταφύλη ως πρώτη ύλη της οινοποιίας. Ποικιλίες οιναμπέλου και κυριότερες αμπελουργικές περιοχές παραγωγής οίνων της Ελλάδος. Προζυμωτικά φαινόμενα και επεξεργασίες. Αλκοολική ζύμωση. Μηλογαλακτική ζύμωση. Τεχνικές οινοποίησης. Χημική σύσταση των οίνων. Φυσικοχημικά φαινόμενα των οίνων. Θολώματα και ιζήματα των οίνων φυσικοχημικής προέλευσης. Ασθένειες οίνων. Οινολογικές ουσίες. Επεξεργασίες οίνων. Νομοθεσία οίνων. Οίνος και υγεία. Αποστάγματα.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της οινολογίας όπως αυτή έχει εξελιχθεί μέσα από αιώνες οινοποίησης αλλά και πρόσφατα μέσω της υιοθέτησης αρχών, μεθόδων και τεχνικών από άλλες επιστήμες όπως π.χ. την βιοτεχνολογία, την μικροβιολογία, την βιοχημεία και την

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. Επισκέψεις σε βιομηχανικές μονάδες.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος, συγγραφή εργασιών και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου