Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

Κωδικός μαθήματος: FOOD0017

Όνομα μαθήματος: Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Πλέσσας Σταύρος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Έννοια της ποιότητας και αρχές του ποιοτικού ελέγχου στα τρόφιμα. Συστήματα διασφάλισης ποιότητα και αρχές διαχείρισης ποιότητα στη βιομηχανία τροφίμων. Ανάλυση των συντελεστών ποιότητας και εργαστηριακή, μακροσκοπική και οργανοληπτική αξιολόγηση τούτων.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η κατανόηση από τους φοιτητές της έννοιας της ασφάλειας των τροφίμων , όπως και την περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό. Ανάλυση βασικών εννοιών και συστημάτων όπως HACCP, ISO. Σημαντικό στόχο αποτελεί η εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών σε σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης συστατικών τροφίμων που έχουν σχέση με την εκτίμηση της ποιότητας των τροφίμων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου