Αρχές Μηχανολογίας Τροφίμων

Κωδικός μαθήματος: FOOD1002

Όνομα μαθήματος: Αρχές Μηχανολογίας Τροφίμων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Επιλογής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4,5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Πλέσσας Σταύρος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Βασικές αρχές μηχανολογίας τροφίμων. Ροή ρευστού. Εξάτμιση. Μεταφορά ενέργειας και θερμότητας. Κατάψυξη. Διεργασίες αποστείρωσης. Αφυδάτωση

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η κατανόηση από τους φοιτητές βασικών εννοιών, αναφορικά με τη σωστή επιλογή μηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου και την απρόσκοπτη παραγωγή τροφίμων με υψηλό επίπεδο υγιεινής.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου