Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Γεωργικών Βιομηχανιών

Κωδικός μαθήματος: FOOD1003

Όνομα μαθήματος: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Γεωργικών Βιομηχανιών

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Επιλογής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4,5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου:
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Εισαγωγή στα συστήματα αυτόματου ελέγχου. Πρότυπα στοιχείων. Διαγράμματα Block, μετασχηματισμοί Laplace, ανοικτά και κλειστά συστήματα 1ου και 2ου βαθμού. Κριτήρια σταθερότητας. Λογικός έλεγχος. Έλεγχος ON/OFF και μη γραμμικά συστήματα. Έλεγχος PID και ρύθμιση. Ανοικτά συστήματα και έλεγχος με πρότυπα. Αυτοαναγνώριση και αυτορύθμιση. Εφαρμογές στη γεωργία (Θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, γεωργικά μηχανήματα, αρδευτικά δίκτυα κ.α.).

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές βασικών στοιχείων γύρω από τα όργανα και τα συστήματα αυτοματισμού που θα βρουν στη βιομηχανία τροφίμων, έτσι ώστε αφ' ενός να γνωρίσουν τις τεχνικές δυνατότητες που προσφέρονται σήμερα στον τομέα αυτό, και αφ' ετέρου να είναι σε θέση να επικοινωνούν στο ίδιο "μήκος κύματος" με συναδέλφους μηχανικούς στα πλαίσια της απαραίτητης συνεργασίας τους για την επίτευξη

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου